Ingela Björkqvist Ekman Konst & Illustrationer

INGELA ¦ MERITER ¦ MÅLNINGAR ¦ ILLUSTRATIONER ¦ PEDAGOGISKA UPPDRAG ¦ AKTUELLT

Pedagogiska uppdrag

På mina kurser arbetar vi med olika material och tekniker. Det kan vara en kurs med inriktning på att utveckla sitt måleri, eller kanske en workshop där man använder skapandet som ett instrument för att utveckla egna idéer, hjälp till nytänkande och för att undvika att fastna i snäva tankemönster.

Att måla befrämjar välmåendet generellt och är dessutom roligt positivt teambildande.

Genom att måla och teckna och på olika sätt stimulera den högra hjärnhalvan kan vi bli bättre på att utnyttja hela vårt tänkande, gå utanför ramarna och därmed bli mer kreativa.

KONTAKT | info@ingelasbild.se © 2009